Ik kan de wereld niet veranderen, mijn wereld wel


Regelmatig worstel ik met de vraag hoe ik mij moet verhouden ten opzichte van de ontwikkelingen in de wereld. Terreuraanslagen, geweldsdelicten, oorlog, vluchtelingenstromen, discriminatie, polarisatie tussen mensen van westerse en niet-westerse afkomst, en het teruglopen van het onderlinge vertrouwen, zijn maatschappelijke issues die me bezighouden. Wij hebben geen televisie in huis. Hierdoor komt de informatie wellicht wat minder hard binnen in onze huiskamer, dan in andere huiskamers het geval is. Desondanks raakt de berichtgeving over wat mensen elkaar aandoen mij diep. In wat voor wereld heb ik mijn kinderen neergezet en wat vertel ik hen over die wereld? Mijn kinderen zijn jong. Ik heb een zoon van vijf en een dochter van drie jaar oud. Mijn zoon Jip stelt inmiddels vragen, die mij dwingen om hem te vertellen hoe mensen soms met elkaar omgaan. Jip is een denker, en ik vraag me echt af wat er allemaal in zijn bolletje gebeurt. Wat ik nu probeer is de kinderen zoveel mogelijk vanuit de waarden vertrouwen, gelijkwaardigheid en compassie op te voeden, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Onze kinderen hebben heel veel contact met volwassenen en kinderen uit alle windstreken. Zij ervaren dus dat de genoemde waarden onder alle mensen terug te vinden zijn. Ik hoop op die manier dat wat je aandacht geeft groeit. Ik hoop dat ze vanuit deze waarden kunnen leven en vanuit deze waarden verbinding aangaan met de mensen om hen heen. Dit is wat de wereld nodig heeft, wat hun wereld nodig heeft en wat ieder individueel mens nodig heeft. Dus hoewel ik nooit weet waaraan ik of onze kinderen worden blootgesteld in onze levens, ga ik toch voor de slogan: “Ik kan de wereld niet veranderen, maar mijn eigen wereld wel.” Er is zoveel moois te ontdekken in de wereld en er zijn zoveel goede, lieve, fijne mensen op aard. Het inmiddels beruchte poppenexperiment*, waarin kinderen verschillende keuzevragen kregen voorgelegd over blanke en donkergekleurde poppen, probeerde ik deze week uit op mijn dochter. Rete-spannend vond ik het, want schijnbaar geven blanke ouders onbewust superioriteitsgevoelens door aan hun kinderen. Ik denk dat ik mijn kinderen ‘kleurenblind’ opvoed, maar is dat wel zo? Haar uitkomst zou mij vooral veel over mezelf vertellen. Mijn dochter zat met haar donkere pop en haar lichte pop op de bank. Ik stelde haar de vraag welke pop ze het liefste vond. Mijn dochter antwoordde dat ze beide poppen even lief vond. Op de tweede vraag: met welke pop ze het liefst speelde, zei ze dat ze met allebei wilde spelen. En op de derde vraag, welke pop de slimste was, antwoordde ze met: “Weet ik niet”. Ik was bijzonder tevreden met haar antwoorden. Voorzichtig heb ik de conclusie getrokken dat wij inderdaad in staat zijn om voor onze kinderen naast de grote wereld een eigen wereld te creëren. De volgende stap is om ze vanuit die eigen wereld verbinding te laten maken met de grote wereld.

* Dit is een wetenschappelijk experiment uit de jaren veertig. Hierbij werd door middel van een blanke en een donkere pop de houding van kinderen ten opzichte van rassen bepaald. Vooral de filmpjes waarbij kinderen met een donkere huidskleur zich negatief uitdrukten over de pop met hun eigen huidskleur zijn aangrijpend https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM.